slideshow
هفتمین دوره مسابقه ملی یک روز طراحی روز 4 دي ماه 1391
یک روز طراحی برنامه ای است Ú©Ù‡ از سوی انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با هدف ارتباط موثر دانشگاه Ùˆ صنعت، ارتقای روحیه تیمی Ùˆ بالابردن توان ارائه ایده جهت خلق محصولات جدید برگزار Ù…ÛŒ گردد. ادامه...